Begraven of cremeren

Het taboe rond de dood doorbreken en erover praten kan u helpen om deze beslissing te nemen. Sommigen gaan puur af op hun gevoel, anderen hebben hun keuze dan weer weloverwogen. Hou je rekening met een zekere geloofsovertuiging? Zijn er financiële aspecten die uw keuze bepalen?

Misschien is het goed om over deze keuze eens na te denken en deze te delen met familie of vrienden. Zij die instaan voor het bespreken van uw uitvaart zullen tenslotte met deze vraag geconfronteerd worden! Het zal voor hen dan ook een hele geruststelling zijn als zij reeds van uw keuze op de hoogte zijn.

Wat ook tot de mogelijkheden behoort is een laatste wilsbeschikking laten opmaken op de gemeente waar u woonachtig bent. Deze is kosteloos en niet onbelangrijk ook bindend! Hierin maakt u kenbaar als u kiest voor begrafenis of crematie, de uiteindelijke bestemming van de laatste rustplaats of asbestemming, en eventueel de geloofsovertuiging volgens dewelke u uw afscheidsritueel wenst.