Het mortuarium van het WZC Ons Zomerheem, Dreef 47 te Zomergem, op vrijdag, zaterdag en maandag, telkens van 18 uur tot 19 uur.
De parochiekerk Sint-Martinus van Zomergem, op WOENSDAG 9 MEI 2018 om 11 uur.
Ter nagedachtenis van
JULIEN ALLY
° 05.01.1939 † 01.05.2018

Omringd door wie hem lief en dierbaar waren
en in zijn eigen vertrouwde omgeving, zoals hij het zelf wou,
is thuis in Zomergem op 1 mei 2018 van ons heengegaan

de heer Julien Ally

echtgenoot van mevrouw Monique Lataire.

Geboren in Gent op 5 januari 1939.

Hij mocht zich getroost voelen
door het sacrament van de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen van Julien, tijdens de uitvaartliturgie
in de parochiekerk Sint-Martinus van Zomergem,
op WOENSDAG 9 MEI 2018 om 11 uur.
Aansluitend zal hij in het familiegraf begraven worden
op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 10.30 uur.

Julien kan begroet worden in het mortuarium
van het WZC Ons Zomerheem, Dreef 47 te Zomergem,
op vrijdag, zaterdag en maandag, telkens van 18 uur tot 19 uur.

Er is een parochiale namis in dezelfde kerk
op zondag 3 juni 2018 om 10.30 uur.Maak uw keuze